Česky Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Novinky > Konsolidační balíček 2024 z pohledu daně z příjmů

Konsolidační balíček 2024 z pohledu daně z příjmůDatum konání:
1.1.2024

Níže uvádíme přehled některých změn, které přináší konsolidační balíček z pohledu daně z příjmů:

  • sazba daně z příjmů právnických osob se zvyšuje z 19% na 21%
  • sazba daně z příjmů fyzických osob sice zůstává na úrovni 15% a 23%, ale samotný základ daně pro sazbu 23% se snižuje na základ daně přesahující 36násobek průměrné mzdy (tj. 1.582.812 Kč); u měsíční zálohy na daň je 3 násobek průměrné mzdy stanoven na 131.901 Kč, tedy základ daně nad 131.901 Kč se zdaňuje 23%
  • ruší se sleva na studenta
  • ruší se sleva za umístění dítěte (školkovné)
  • výše slevy na manžela 24.840 Kč (u ZTP/P dvojnásobek) zůstává, ale nově jsou definovány podmínky v par 35bb ZDP  (tj. nadále společná domácnost  a nově pak vyživované dítě, které nedovršilo věku 3 let), podmínka vlastních příjmů manžela v částce 68.000 Kč zůstává
  • maximální příspěvek na stravování činí 116,20 Kč/směnu (nutná přítomnost zaměstnance v práci během směny aspoň 3 hodiny), jsou sjednocena pravidla pro osvobození příjmu příspěvku zaměstnavatele na peněžitý příspěvek a stravenky (tj. stravování zajišťované prostřednictvím jiného subjektu) a stravování jako nepeněžité plnění ke spotřebě na pracovišti; příspěvky nad 116,20 Kč/směnu je tedy nutno zdanit u zaměstnance jako mzdu
  • benefity dle par 6/9/d ZDP: nepeněžní plnění ze zisku po zdanění se osvobozuje nově pouze do výše 1/2 průměrné mzdy za zdaňovací období, tj. do 21.983 Kč/rok 2024, jedná se tedy o pořízení zboží nebo služeb zdravotnického, léčebného charakteru, rekreace, použití zařízení péče o děti předškolního věku, příspěvku na kulturní a sportovní akce atd.
  • pokud úhrn všech osvobozených příjmů z převodu podílu v obchodní korporaci a osvobozeného příjmu z úplatného převodu CP přesahuje ve zdaňovacím období 40 mil. Kč, není tento příjem osvobozen v poměrné části vypočítané dle podílu části úhrnu těchto příjmů převyšující 40 mil. Kč a úhrnu těchto příjmů, účinnost od 1.1.2025 (par 4 odst 3 ZDP a související ustanovení)
  • mimořádné odpisy bezemisních vozidel pořízených 1.1.2024-31.12.2028 pro 1. odepisovatele umožňují odepsat 100 % vstupní ceny za 24 měsíců (par 30a ZDP, par. 21b odst. 7 ZDP)
  • odepisování vozidel M1 je omezeno limitem 2 mil Kč (par. 30e ZDP)