Česky Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Novinky > Ozdravný balíček

Ozdravný balíčekDatum konání:
11.5.2023

Dne 11.5.2023 byl představen vládní balíček, tento čítá 58 opatření, níže tedy uvádíme ty nejdůležitější z nich týkající se samozřejmě daňové oblasti:

1) zvýšení sazby DPPO z 19 % na 21 % týkající se zdaňovacích období od r. 2024

2) znovuzavedení nemocenského pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 %

3) zvýšení daně z nemovitostí a to až dvojnásobné a sice formou zavedení státního koeficientu ve výši 1; od r. 2025 pak zavedení automatického inflačního valorizačního mechanismu

4) omezení daňové uznatelnosti při nákupu osobních automobilů na 2 mil. Kč od r. 2024

5) uplatnění slevy na dani na manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku (podmínkou je nadále společná domácnost a vlastní roční příjem manželky nižší než 68.000 Kč)

6) zrušení školkovného (slevy na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení)

7) zrušení slevy na dani na studenta

8) zrušení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům (tj. zrušení osvobozených nepeněžních benefitů / příspěvků zaměstnavatele na sportovní a kulturní akce, na rekreaci, na využívání zdravotnických zařízení apod.)

9) zrušení osvobození nadlimitních stravenek, bude zaveden horní limit pro jejich osvobození

10)  snížení limitu pro osvobození příjmů z tombol a hazardních her (ze současného 1 mil. Kč na 50 000 Kč)

11)  zrušení odpočtu za členské příspěvky odborům

12) zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru do 500 Kč na reprezentaci, nulová spotřební daň však zůstává

13) zvýšení odvodů OSVČ v letech 2024 - 2026, tj.  minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění OSVČ se zvýší z 25 % na 40 % průměrné mzdy (o 5 % ročně), dále je v návrhu navýšení pojistného z 50 % na 55 % základu daně, tj. navýší se vyměřovací základ na 55 % základu daně

14) zdanění sazbou daně z příjmů 15 % pro základ daně do 36násobku průměrné mzdy a 23 % pro část základu daně přesahujícího 36násobek průměrné mzdy (u zaměstnanců je základem daně hrubá mzda, u OSVČ je pak základem daně rozdíl mezi příjmy a výdaji), tj. v r. 2023 platí  15 % sazba daně do měsíčního příjmu zaměstnanců 161.300 Kč, nově by to tedy bylo jen do 121.000 Kč měsíční hrubé mzdy zaměstnance - v r. 2024 budou samozřejmě platit jiné limity...

15) zavedení evidence DPP a stanovení 2 limitů pro placení sociálního pojištění - 1. limit pro DPP u jednoho zaměstnavatele ve výši 25 % průměrné mzdy a 2. limit při vzniku souběhu DPP u více zaměstnavatelů ve výši 40 % průměrné mzdy; při překročení jednoho nebo druhého limitu bude odvedeno pojistné

16) zvýšení dálniční známky z 1.500 Kč/rok na 2.300 Kč/rok  a zavedení nového valorizačního inflačního schématu

17) nově se stanoví limit pro osvobození příjmu z prodeje cenného papíru nebo podílu ve společnosti na 40 000 000 Kč (při splnění časového testu 3 / 5 let)

18) sjednocení dvou snížených DPH sazeb (10 % a 15 %) do jedné sazby 12 %; u knih se navrhuje nulová sazba daně; u kadeřnických, holičských služeb, točeného piva, sběru, přepravě a skládkování komunálního odpadu, oprav obuvi, kožených výrobků a kol, úklidových pracích, palivového dřeva, a novin se navrhuje základní sazba DPH