Česky Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Novinky > Pokyn GFŘ-D-29 o prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení po zohlednění nového doda

Pokyn GFŘ-D-29 o prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení po zohlednění nového dodaDatum konání:
12.12.2019

Krátká rekapitulace pokut za nepodání KH:

 • 10.000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu vyl výzvám správcem daně
 • 30.000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění nebo potvrzení údajů uvedených v podaném KH
 • 50.000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě
 • žádost o prominutí podléhá správnímu poplatku 1.000 Kč (dle přílohy zák. č. 634/2004 Sb.)
 • žádost o prominutí pokuty lze podat do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru
 • prominutí příslušenství daně není možné, pokud daňový subjekt v posledních 3 letech závažným způsobem porušil daňové nebo účetní předpisy:
 1. je nespolehlivých plátcem
 2. osoba je pravomocně uznána vinnou ze spáchání trestného činu…
 3. zapojení do obchodů s důvodnou obavou, že nebude uhrazena daň
 4. vyměření / doměření daně dle pomůcek
 5. opakovaně včas nepodává daňová přiznání, vyúčtování atd.
 6. pokuta za porušení zákona o účetnictví
 7. a další
 • správce daně vždy zohlední objektivní důvody (živelná pohroma, zdravotní důvody atd.)
 • je-li žadatelem o prominutí pokuty fyzická osoba, zkoumají se vylučující podmínky u samotné FO i u všech PO, ve kterých tato FO je nebo byla v uplynulých 3 létech čelenem statutárního orgánu
 • je-li žadatelem PO, zkoumají se vylučující podmínky u této PO a také u statutárních orgánu této PO
 • GFŘ také uvádí ospravedlnitelné důvody:
 1. akutní zdravotní stav                                            100 %
 2. živelná pohroma                                                   100 %
 3. nepříznivý zdravotní stav trvající po část lhůty    50 %
 4. plátce daně má obecně nárok na možnost obecného prominutí 1x za rok u pokuty dle par. 101h b) - d) ZDPH
 5. a další