Česky Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Novinky > Zákon č. 80/2019 Sb. z pohledu novelizace ZDP

Zákon č. 80/2019 Sb. z pohledu novelizace ZDP



Datum konání:
1.4.2019

Pokusíme se opět stručně napsat, co je pro nás v této novele z pohledu ZDP nejzásadnější (výčet je zase jen příkladný a hodně stručný, zákon č. 80/2019 je na celou knihu...)

  1. a) výšení maximální výše paušálů na dvojnásobek – tj. 2.000.000 Kč již od zdaňovací období roku 2019
  2. b) zvýšení hranice pro daň vybíranou srážkou z 2.500 Kč na 3.000 Kč dle par 6 odst. 4 pís. b) ZP

(nevztahuje se na příjmy z dohod o provedení práce a na případy, kdy zaměstnanec u zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani)

  1. c) změny v odpočtu na výzkum a vývoj - nové zavedení institutu oznámení správci daně o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje, zpracování projektové dokumentace atd.
  2. d) oznámení příjmů ze zdrojů v ČR plynoucí do zahraničí nerezindentovi (§ 38da ZDP)
  3. e) implementace směrnice ATAD
  • omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů dle § 23e a 23f ZDP
  • zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví v souladu s ustanovením § 23g ZDP
  • řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace podle § 23h ZDP,
  • zdanění ovládané zahraniční společnosti v souladu s ustanovením § 38fa ZDP